Alltid fraktfritt över 499kr!

Sekretesspolicy

Grundläggande principer
CLVR Shopping AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler.

Insamling av information
CLVR Shopping AB erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.

Cookies
Cleverchannel använder sig av cookies för att underlätta och förbättra ditt besök på webbplatsen.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder cockies för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.
Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att beställa varor från Cleverchannel.

Personuppgifter
Vi lagrar dina uppgifter i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen och för marknadsföringsändamål av CLVR Shopping AB. Du kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter ska användas för direktmarknadsföring.

Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.

Rättelse, insyn och återkallelse
CLVR Shopping AB, 556775-1242, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är CLVR Shopping AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. CLVR Shopping AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Kontaktuppgifter
Cleverchannel
Pelican-huset
Stockholmsvägen 104
187 30 Täby
Org. nr. 556775-1242